Utskrift från:

Sida: START

Datum:


 

 

 

   

Hemsidan är under omarbetning

UPPROP 5i12 2019

Enligt en färsk rapport från UNHCR har antalet flyktingar det senaste decenniet ökat kraftigt och uppgår nu till över 70 miljoner människor och mer än hälften flyr i sitt eget land. Varje dag tvingas ca 40 000 människor att lämna sina hus och hem och hälften av alla flyktingar är barn. De flesta flyr till fattiga grannländer. Libanon tar idag emot flest flyktingar i världen per capita. Och orsakerna är fortfarande krig, konflikter, svält och naturkatastrofer. Enligt FN kommer dessutom antalet klimatflyktingar att öka kraftigt de kommande åren.

 

Bortom de ofattbara sifforna döljer sig enskilda och utsatta människors kamp för ett bättre liv. Treårige Aylan från Syrien som flöt iland på en turkisk turistort och Mohammed 13 år, som brännskadats och skriker ut sin smärta efter en turkisk flygbombning. Eller de 39 vietnameser som dog i en lastbilscontainer i London och som skulle bli ytterligare ett exempel på människohandel. Alla är enskilda tragedier som passerar revy i mediebruset och blir till ”volymer”, ”flöden”, och ”söktryck” i den allmänna debatten. Den handlar huvudsakligen om våra egna ekonomiska för- och nackdelar med invandring till Sverige. De humanitära skälen för asylinvandring har helt försvunnit och de partipolitiska utspelen blir alltfler och alltmer inhumana. Vi kan och måste bidra till att människor i nöd från andra länder överlever. 

Arbetskraftsinvandringen i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Den var också avgörande för vår egen industris stora expansion på 50- och 60-talen. Utländsk arbetskraft var en förutsättning. Och det gäller även idag inom stora delar av välfärdssektorn. De största grupperna inom arbetskraftsinvandringen är lågutbildade bärplockare för sin egen försörjning och högutbildade IT-specialister från länder som själva har brist på just högutbildad arbetskraft.

Stora flyktingströmmar är ingen ny och oväntad företeelse. Bara för drygt hundra år sedan blev ca 1,2 miljoner svenskar invandare och även då flydde man från fattigdom och nöd till ett bättre liv i framförallt USA.  Även våra förfäder färdades i lastutrymmen på segelfartyg över Atlanten i hopp om en egen försörjning. 

Migrationen har funnits i årtusenden som en direkt följd av krig, konflikter, fattigdom, förföljelse och orättvisor. Den är, och har alltid varit ett utryck för enskilda människors vilja och rätt att leva ett drägligt liv.  Mänskliga rättigheter, solidaritet och humanism måste ständigt försvaras och får inte bara bli honnörsord i den allmänna debatten. Det måste vara den värdegrund som migration och mottagande vilar på och som kännetecknar ett civiliserat samhälle.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5i12-rörelsen startade 1988 i Härnösand av en grupp ungdomar som bestämt sig för att stoppa den främlingsfientlighet och rasism som då fanns i staden. På torget skulle alla goda krafter samlas. En av initiativtagarna hette Sara, 17 år. 1989 mördades Sara av en ung flykting, en tragedi som väckte uppmärksamhet och förstämning över hela landet. Men många i Härnösand reste sig i nya manifestationer och i främsta ledet gick Saras pappa, Stig Wallin. 1993 hölls de första nationella manifestationerna. Den 5 december klockan fem i tolv är sedan dess 5i12-rörelsens nationella manifestationsdag och aktiviteter sker även i Riksdagen och i EU-parlamentet. Stig Wallin avled 2009 - den 5 december. Det bästa sättet att hedra Stigs och Saras minne är att fortsätta deras arbete varhelst du befinner dig.

 

 

 

 

 

SNART DAGS FÖR FEST IGEN!

Söndag 18 augusti 12.00 är det dags igen. Internationella festen på Länsmuseet Murberget Med Mat, Musik och Människor från hela världen. Ett koncept som ledde till ett präktigt publikrekord ifjol under vårt 30-årsjubileum.  Massor och aktiviteter både för barn och vuxna och många mångkulturella möten och mat från ett trettiotal matstånd. Som vanligt gratis entré och en scen fylld av artister. Vi återkommer inom kort med ett detaljerat program. Boka in den 18 augusti!

VÄLKOMNA!

DAGS FÖR ÅRSMÖTE!                         

15.00 Lördag 2 mars

 

HSO-lokalen (Södra vägen 5B, vid rehabbassängen)

Årsmötesförhandlingar. Vi summerar jubileumsåret och blickar framåt.

DESSUTOM!

17.00 Fred, ickevåld och ledarskap –

-Israel och Palestinakonflikten

Öppet seminarium  med Jonatan Ericsson Sjöman från Härnösands Folkhögskola

18.00   Vi avslutar dagen med ett prat- och knytkalas. Ta med något enkelt att äta och dricka.

Medlemsavgiften är 50 kronor för enskild medlem och 100 kronor för familj.

Swisha till 070/ 514 7590, OBS! ange 5i12, eller sätt in medlemsavgiften på vårt

Bankgiro 145-1491 Internationella klubben/5i12 och ange namn och e-postadress

OBS! Vi saknar e-postadress till vissa medlemmar. För att lätt kunna nå dig med information under året, skicka till info@5i12.se

 

Välkomna till en dag om mänskliga rättigheter!

 

1989-2019    30 ÅR MED 5i12-RÖRELSEN - EN RESA MOT FRÄMLINGSFIENTLIGHET OCH RASISM OCH FÖR MÄNNISKORS LIKA VÄRDE

I år fyller vi 30 år som förening och vi tackar alla runt om i landet som ställt upp under alla dessa år och deltagit i många olika aktiviteter den 5 december och vid många andra tillfällen. Och vi konstaterar än en gång att vi alla behövs för ett mänskligare samhälle. Årets tema har ett antivåldsperspektiv, "Mot våld, hat och hot" och återfinns i vårt upprop nedan och kommer att dominera våra aktiviteter på hemmaplan. Vi ses den 5 december!

 

VÅLDET KAN ALDRIG LÖSA KONFLIKTER - UPPROP 2018

5i12-rörelsen firar i år 30-årsjubileum och bildades som en reaktion mot det meningslösa våldet. Genom åren har hundratusentals människor på olika sätt reagerat och protesterat mot våld, rasism, främlingsfientlighet och för människors lika värde. Och det civila samhället har alltid varit en pådrivande kraft.

 

De senaste åren har segregationen i samhället blivit ett allt större problem, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Det har lett till ökade motsättningar, både i Sverige och internationellt. Den organiserade brottsligheten och våldet i utsatta områden och i samhället i stort har blivit ett samhällsproblem som både leder till enskilda tragedier och ökad otrygghet. Det gäller också hedersvåld i familjer från andra kulturer och även våld i svenska hem och av svenska män. Ofta innehåller lösningarna högljudda rop på mer våld och andra repressiva åtgärder i stället för förebyggande insatser. Mediernas skildringar domineras nästan uteslutande av händelserapporteringen medan orsakerna sällan skildras. Och det verbala våldet väller fram i de sociala medierna som blir alltmer asociala.

Vi ser också ett ökat våld mot både judar och muslimer. Högljudda uniformerade nazister tar plats på gator och torg och slagorden ekar från trettiotalets Europa. Den politiska utvecklingen i exempelvis Polen, Ungern och Turkiet innebär en nedmontering av medierna, de mänskliga rättigheterna och demokratin. Auktoritära ledare och andra makthavare spär på motsättningarna i en ökad krigsretorik med hot, hat och våld. Högerextremism och nationalism breder ut sig även i Sverige.

Det meningslösa våldet har inga snabba och enkla lösningar. Valet står mellan våld, hat och hot eller öppenhet, sammanhållning och solidaritet. De kommande åren kommer att bli avgörande. Och det brådskar. Vårt gemensamma arbete måste ske genom ett tålmodigt, fredligt och samlat engagemang där alla har ett ansvar. Vår gemensamma vision de kommande åren mot våld måste vara

·         Att Sverige följer FN:s rekommendationer och tar initiativ till ett förbud mot våldsbejakande nazistiska och rasistiska organisationer

·         Att skolan och studieförbunden får ökade resurser och ett tydligare uppdrag att motverka våld och att mänskliga rättigheter blir ett eget obligatoriskt ämne inom skolan och lärarutbildningen.

·         Ett kraftigt ökat stöd till landets kvinno- och mansjourer

·         Att en nationell partiöverskidande kommission mot våld tillsätts med representanter också för det civila samhället och med uppdrag att långsiktigt minimera våldet och att stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna

Klockan är 5i12. Det fredliga tåget avgår idag - mot våld, främlingsfientlighet och rasism och för alla människors lika värde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5i12-rörelsen startade 1988 i Härnösand av en grupp ungdomar som bestämt sig för att stoppa den främlingsfientlighet och rasism som då fanns i staden. På torget skulle alla goda krafter samlas. En av initiativtagarna hette Sara, 17 år. 1989 mördades Sara av en ung flykting, en tragedi som väckte uppmärksamhet och förstämning över hela landet. Men många i Härnösand reste sig i nya manifestationer och i främsta ledet gick Saras pappa, Stig Wallin. 1993 hölls de första nationella manifestationerna. Den 5 december klockan fem i tolv är sedan dess 5i12-rörelsens nationella manifestationsdag och aktiviteter sker även i Riksdagen och i EU-parlamentet. Stig Wallin avled 2009 - den 5 december. Det bästa sättet att hedra Stigs och Saras minne är att fortsätta deras arbete varhelst du befinner dig.

 

TUSEN TACK!

Tusentals TACK till alla människor från hela världen och till alla medverkande som gjorde årets upplaga av Internationella festen till den succé den förtjänar. Publikrekordet slogs på vårt 30-årskalas med råge och hamnade på över 4000 besökare under de fyra timmar vi möttes. Fantastiskt!

Nu går vi vidare och planerar nya aktiviteter under hösten med en stor final den 5 december, på vår egen nationaldag. Hör gärna av dig om du har idéer under vårt jubileumsår.

VÄRLDENS FEST - VI FYLLER 30 ÅR!

Nedräkningen har börjat. Söndag den 19 augusti 12-16 är det dags igen för årets höjdpunkt-Internationella festen på Länsmuseet Murberget. Och eftersom vi firar trettioårsjubileum så blir det något alldeles extra med Mat, Musik och Människor från hela världen. Sara Parkman återvänder till hemstaden med Sara och Samantha, två av landets vassaste folkmusiker, Wilsson Phiri, We are Sïngers och många fler. Det fullständiga programmet presenteras inom kort. Välkomna den 19 augusti!

 

 

DAGS FÖR ÅRSMÖTE MED KNYTKALAS - JUBILEUMSÅRET 2018

Ännu ett år har gått och lördag 14 april kl 16.00 är det dags för årsmöte igen. Vi  möts på Gula Villan, Hospitalsgatan 21 (vid SIDA) i Härnösand.  Det blir årsmötesförhandlingar och vi summerar året som gått och planerar aktiviteter under vårt jubileumsår 2018. Nomineringar och eventuella motioner ska ha kommit in senast 2018-03-31.

Efter mötet har vi ett jubileums- och knytkalas, lyssnar till musik och slutar när vi har lust. Ta med något enkelt att äta och dricka.

Välkomna!

 

ÄN EN GÅNG-TUSENTALS TACK

Ett varmt och stort tack till alla er runt om i landet som troget och på olika sätt manifesterat mot rasism, främlingsfientlighet och våld och för människors lika värde. Era insatser är allas vår belöning. Vi har fått många rapporter från olika ställen att 5 december fortfarande efter trettio år är ett viktigt datum under året. Nästa år firar vi 30 årsjubileum och vi planerar redan nu för flera aktiviteter under hela året. Vi vill också gärna besöka er ute i landet under året för att visa vår uppskattning och också ha en dialog om hur vi går vidare i vårt viktiga arbete. Än en gång - TACK för ert stöd!

 

GÖR 2018 TILL EN VÄNDPUNKT – DU OCKSÅ!

 Upprop 2017 inför 5 december

 

Det två senaste åren har vi runt om i landet sett en enorm kraftansträngning i stora delar av samhället för att klara en akut och värdig mottagning av flyktingar. Hundratusentals människor har ställt upp och visat vad mångas engagemang, solidaritet och medmänsklighet kan åstadkomma för medmänniskor som råkat födas i krigets och fattigdomens helvete. Och som vanligt var de många enskilda människornas ideella insatser avgörande.

 

Men det finns också en mörk hotbild. Högerextrema och nazistiska motkrafter blir alltmer högljudda. På flera håll i landet syns uniformerade och våldsbejakande nazister på våra gator och torg. Och nästan alla är män. Många förnekar att förintelsen av sex miljoner judar har ägt rum. Utvecklingen i Sverige följer utvecklingen i övriga Europa. Och i flera kommuner finns nazistsympatisörer som är demokratiskt invalda i fullmäktigen. Motsättningarna och hatet piskas upp i sociala medier i en flod av nazistiska slagord med hat och hot. Öppenhet och sammanhållning ersätts av ökade motsättningar, segregation och social oro.

 

 

Nu står vi inför nya utmaningar där samhällets samlade insatser återigen blir avgörande. Det handlar om grundläggande rättigheter om arbete, bostad, utbildning och en meningsfull fritid. Behov som de flesta av oss redan förverkligat och som också borde vara självklart för alla, i ett av världens rikaste länder. Men så är det inte. Nu ställs hela samhället på nya prov om vad vi menar med solidaritet, medmänsklighet och människors lika värde och vad som måste prägla ett civiliserat samhälle. Det förutsätter också ett ledarskap på alla nivåer som präglas av mer öppenhet, medmänsklighet och ansvarstagande för det gemensamma och mindre av girighet, egenintresse och maktfullkomlighet.

 

Nästa år väntar också en valrörelse där vi som medborgare i demokratiska val får vara med och forma vårt framtida samhälle - en rättighet och skyldighet som många andra världsmedborgare bara drömmer om. Det blir ett ödesval och en temperaturmätare på tillståndet i välfärdslandet Sverige. Ansvaret vilar tungt på de etablerade demokratiska partierna att minska inflytandet från rasistiska och främlingsfientliga krafter. Även den pågående Metoo-kampanjen handlar i grunden om människors lika värde och får inte stanna vid en kampanj. Den strukturella könsdiskrimineringen som vi ser mitt ibland oss och i alla grupper skär rakt igenom hela samhället och måste följas av en fortsatt konstruktiv dialog och nödvändiga politiska beslut.

 

Vi vill se en valrörelse där asylrätten värnas och där kampen mot främlingsfientlighet, rasism och alla former av diskriminering står i fokus.

Inga nazister och inget våld på våra gator och torg. Den våldsbejakande politiska extremismen måste bekämpas med demokratiska medel.

 

Nästa år fyller 5i12-rörelsen trettio år. Låt oss tillsammans göra 2018 till en vändpunkt!

 

Styrelsen för 5i12-rörelsen

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5i12-rörelsen startade 1988 i Härnösand av en grupp ungdomar som bestämt sig för att stoppa den främlingsfientlighet och rasism som då fanns i staden. På torget skulle alla goda krafter samlas. En av initiativtagarna hette Sara, 17 år. 1989 mördades Sara av en ung flykting, en tragedi som väckte uppmärksamhet och förstämning över hela landet. Men många i Härnösand reste sig i nya manifestationer och i främsta ledet gick Saras pappa, Stig Wallin. 1993 hölls de första nationella manifestationerna. Den 5 december klockan fem i tolv är sedan dess 5i12-rörelsens nationella manifestationsdag och aktiviteter sker även i Riksdagen och i EU-parlamentet. Stig Wallin avled 2009 - den 5 december. Det bästa sättet att hedra Stigs och Saras minne är att fortsätta deras arbete varhelst du befinner dig.

 

UTAN IDEELLT ARBETE STANNAR SVERIGE!

Den 5 december klockan fem i tolv är det dags igen. Den 5 december är det också FN:s dag för alla volontärer och för frivilligt arbete.  Det senaste året har hundratusentals människor runt om i landet varje dag manifesterat vilken enorm kraft hela den idéburna sektorn har i flyktingmottagandet och integrationen.Det måste vi fira! Volontärer i hela landet-nu höjer vi rösten för det ideella arbetet. Här är årets upprop >>

5i12 PRISET GÅR TILL REFUGEES WELCOME

5i12-priset 2016 går till organisationen Refugees Welcome Sverige "för stora och avgörande insatser för ett värdigt och medmänskligt mottagande av flyktingar”. Priset kommer att delas ut i riksdagen den 7 december i samband med den årliga 5i12-manifestationen.

- Refugees Welcome har på ett fantastiskt sätt visat enorm kraft som det ideella arbetet har haft i flyktingmottagandet och integrationen det senaste året. Deras ideella engagemang för mänskliga rättigheter har också inspirerat andra volontärer runt om i landet till ett ökat engagemang. Föreningens framväxt liknar 5i12-rörelsens framväxt under 90-talet med en huvudförening och ett växande nätverk på många orter i landet. Eftersom man inspirerat och engagerat så många andra så kan också 5i12-priset i år ses som en belöning till alla enskilda volontärers insatser runt om i landet, säger Jasenko Omanovic, ordförande i 5i12-rörelsen.

 

Refugees Welcome Sverige är en ideell förening som arbetar för att bilda opinion för en human asyl- och flyktingpolitik, att ge assistans åt asylsökande och arbeta med integration. Tidigare mottagare av 5i12-priset har varit artisten Timbuktu, Fryshuset, Stiftelsen Expo, Somaliska landslaget i bandy m fl.

 

TACK!!

Tusentals tack till alla människor från hela världen som än en gång gjorde årets upplaga av Internationella festen på Murberget till en ny succé. Regndropparna timmen innan start vara bara ett skrämskott som förvandlades till solsken. Drygt 2500 personer strövade omkring i gröngräset och kände doften av kenyanska piroger, vietnamesiska vårrullar, sadza från Zimbabve och ett tjugotal andra läckerheter från de många matborden. 5i12-priset delades ut ill "Alla volontärer i Härnösands kommun" som fyllde Stora Scenen och fick sin välförtjänta hyllning. Än en gång TACK och välkomna åter!

 

 

 

HELA VÄRLDEN MÖTS - PÅ VÄRLDENS FEST!

Nu är det dags igen. Söndag den 21 augusti 12.00 dukar vi upp för Internationella festen på Länsmuseet Murberget. Musik, mat och människor från  hela världen. Njut av maten från 22 olika länder och kl 13.00 startar vi programmet från Stora Scenen. Det blir världsmusik, dans, en osannolik magiker, 5i12-kören, en ung speleman, slöjdworkshop, Buegge Bamba m fl. Dessutom delar vi ut årets 5i12-pris. Välkomna!

 

 

 

ÅRSMÖTE LÖRDAG 19 MARS 2016 - VÄLKOMNA!

Lördag den 19 mars kl 17.00 är det dags för årsmöte igen, den här gången på Technichus i Härnösand. Vi går igenom året som gått och planerar vad som väntar under 2016. Handlingar inför årsmötet finns tillgängliga 14 dagar före årsmötet. Direkt efter årsmötet blir det världens knytkalas där vi möts och umgås så länge vi orkar. VÄLKOMNA

UPPROP 5 DECEMBER 2015

Solidaritet, rättssäkerhet, sammanhållning och demokratiska värderingar har präglat välfärdsstaten Sverige. Det, om något har under decennier varit typiskt svenskt. Dagens och framtidens utmaningar löses inte med krigsretorik om hämnd, hat och hot. Arbetet måste i stället genomsyras av öppenhet, solidaritet och mänskliga rättigheter. Det är de värdena som kännetecknar ett civiliserat samhälle.

 

Läs vårt upprop här >>

 VI MÖTS IGEN DEN 5 DECEMBER FÖR MÄNNISKORS LIKA VÄRDE

Dagen D närmar sig igen. Lördag den 5 december möts vi i Härnösand på Torget och Teatern för att manifestera för människors lika värde och mot främlingsfientlighet och rasism. Vi presenterar ett fullspäckat program med fyra timmar Manifestation, Mat, Musik och Människor från hela världen. Du möter Clowner utan gränser, världsmusik, utställningar, dans och också ett gränslöst julbord. Vi ses den 5 december, varhelst du befinner dig!

 

 

 

5i12-PRISET TILL SOMALISKA LANDSLAGET I BORLÄNGE

5i12-priset 2015 går till Somaliska landslaget i bandy i Borlänge. Integrationsprojektet inom Borlänge Bandy har väckt både nationell och internationell uppmärksamhet. Lagets mödosamma väg till VM i Ryssland resulterade i filmen ”Trevligt folk” av duon Filip och Fredrik som visats på biograferna runt om i landet.

-        Det somaliska landslaget har tillsammans med sina ledare och ideella krafter visat att det omöjliga kan bli möjligt. Deras väg till VM visar på ett kollektivt och gränslöst samarbete där människors lika värde varit ledstjärnan, säger Jasenko Omanovic, ordförande i 5i12-rörelsen. 

I motiveringen heter det bland annat att "Integrationsprojektet inom Borlänge Bandy är ett utmärkt exempel och ett föredöme för hur man genom ett obyråkratiskt och praktiskt arbete gett nya perspektiv på integration. Det har också visat på föreningslivets och de ideella krafternas stora betydelse för arbetet mot främlingsfientlighet och rasism och ökat förståelsen mellan människor" 

Priset kommer att delas ut på nationaldagen den 6 juni i Liljekvistska parken i Borlänge.

 

TUSENTALS TACK FÖR 5 DECEMBER!

Tack alla ni som bidrog till att den 5 december blev en kraftsamling av alla som arbetar mot främlingsfientlighet, rasism och för mänskliga rättigheter. Ni har  säkert också läst om den stora uppmärksamhet som vår manifestationen i riksdagen fick i samband med utdelningen av 5i12-priset till Timbuktu. Om hur två textrader i en raplåt kan orsaka en sådan turbulens hos talmannen och hos riksdagsledamöterna. Efter SD:s påtryckningar beslutade ju talmannen att flytta prisutdelningen till en annan lokal. Det visar vilken sprängkraft frågan har. De rapporter vi fått från olika orter tyder på ett stort engagemang hos många och det stödet och den aktiviteten behövs även under valåret 2014. Det visar också att vårt budskap i årets upprop är viktigare än nånsin. Tack än en gång!  

 

Läs och sprid vårt upprop >>

5i12-priset 2012

5i12-priset 2012 tilldelas artisten Timbuktu, Jason Diakité för att "han visat hur man både i ord och toner kan förena ett stort artisteri med ett personligt engagemang i viktiga samhällsfrågor. Han har även genom konkret handling gjort många värdefulla humanitära insatser över världen".

 

Det lokala 5i12-priset tilldelas Tomas Sundqvist från Härnösand för "att han under många år genom ett starkt och uthållit arbete gjort ovärdeliga insatser för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar från hela världen" .

 

Svenskheten är ett solidariskt ansvar

 

Attittyderna till invandrare och flyktingar blir allt mer positiv i Sverige. Det visar SOM-institutets återkommande undersökningar sedan 90-talets början. Det är ett av måtten på ett modernt och humant kunskapssamhälle. Attityderna är också en positiv samhällsförändring som många engagerade aktörer har bidragit till, inte minst ideella. Det kan ses som något gemensamt, något typiskt svenskt.

 

Årets upprop inför den 5 december.

Läs mer >>

Succé igen för Internationella festen

Det blev en ny mångkulturell happening på Länsmuseet Murberget igen. Internationella festen samlade runt 2000 personer från hela världen. Från ett tjugotal matstånd serverades läckerheter från jordens alla hörn på årets största och vänligaste gratisfest i Härnösand. Innan klockan slog fyra hade vi sett clowner och gammeldans, ponnyridning och ansiktsmålning, afrikansk dans med Wilson Phiri, Atomic Age, The Ocean Choir, Nitro Express m fl. Vi längtar redan till sista söndagen i augusti nästa år.

 

Nytt pris till 5i12

Lions i Härnösand har tilldelat oss årets stipendium på 5 000 kronor. Motiveringen lyder " för deras kamp och vilja att vägra våld och trakasserier mot invandrare och flyktingar och för alla människors lika värde. Att nå sina mål med medmänsklighet och engagemang och för att denna fantastiska rörelse satt Härnösand på kartan." 

 

- "Vi tackar och bugar för den fina utmärkelsen från Lions. Priset går också till alla Härnösandsbor och alla andra runt om i landet som troget stöder oss i vårt arbete", säger Jasenko Omanovic, ordförande.

 

Årsmöte med nytillskott

Vid årsmötet den 24 mars invaldes två nya i styrelsen. Gymnasieungdomarna Ellen Holmberg och Marielle Estrella Näslund innebär en välkommen föryngring av styrelsen. Vi beslutade också om verksamhetsplan för 2012. Förutom sedvanliga arrangemang som 5 december aktiviteter och Internationella festen den 19 augusti planerar vi också ett seminarium med årets 5i12-pristagare Expo. Styrelsen planerar också för ett projekt inom skolan.

Medlemsavgiften - stöd oss!

De flesta betalar nu sina medlemsavgifter på Internet. Du kan också sätta in ett bidrag eller medlemsavgiften på Bankgiro 145-1491. 50 kronor för enskild medlem och 100 för familj. Vi vill också gärna ha din mejladress om du har en sån. Mejla den till info@5i12.se 

Stor uppslutning på årets 5i12-manifestationer - tack!

300-400 personer mötte upp på Torget i Härnösand den 5 december och det var ovanligt många ungdomar som ställde upp, både som deltagare och talare. Glädjande eftersom fokus i år var ungdomars engagemang. Den 3 december hade Ungdom mot rasism en musikgala där också 5i12-priset delades ut.

 

 

Sveriges-kommissionär-Cecilia-Malmström-talar-på-5i12

 

I EU-parlamentet blev det också en lyckad manifestation med kommissionären Cecilia Malmström som huvudtalare. Vår styrelse representerades av Håkan Gilmark och Janneth Espanol.

I manifestationen i riksdagen deltog ett femtiotal politiker med talmannen i spetsen och där talade bland andra Jona Hammarström från Ungdom mot Rasism i Härnösand och 5i12-pristagaren Alexander Bengtsson från Expo. Rapporter om 5i12-aktiviteter har också kommit från bl a Borlänge, Umeå, Södertälje, Falun, Växjö, Mönsterås, Rättvik m fl. Vi tackar alla som på olika sätt deltar i kampen mot rasism och främlingsfientlighet!

 

Sprid årets upprop >>  

Se Stig berätta om kärlek och hat på Youtube >>

 

5i12-priset till Expo och Ungdom Mot Rasism i Härnösand

Årets 5i12-pris till Stig och Saras minne går till Stiftelsen Expo och till nystartade Ungdom Mot Rasism i Härnösand. Motiveringarna kan du läsa mer om nedan.

Stor uppslutning på minnesstund för Norge

Det blev en stor uppslutning, ca 200 personer, och en värdig minnestund på torget den 30 juli för de som drabbats av de ohyggliga händelserna i Norge. I manifestationen deltog representanter för SSU, MUF, Ungdom mot rasism, Härnösands kommun och från 5i12-styrelsen Hans Goine. Folkhögskolan stod för den musikaliska inramningen. Många hedrade de drabbade genom att lägga ner blommor vid torgmonumentet.

 

 

 

 

SÅ BÖRJADE DET

5i12-rörelsen

i ljud och bild >>

 

 

TILL MINNE

Stig Wallin  

 

Till Minne av Stig Wallin

 

Det är alltid för tidigt att ge upp!!

Läs krönikan om vårt arbete >>

 

 STÖD

vårt ideella arbete!

Bankgiro 145-1491 

 

 

5i12Logo  

                       

5i12-Centrum

Villavägen 29 871 62 Härnösand.
info@5i12.se Tel:070-357 45 95, Bankgiro 145-1491